miMakker & contactclown

miMakker (contactclown) Nantje is een maatje voor mensen die zelf moeilijk contact kunnen maken. Bijvoorbeeld door dementie of een verstandelijke beperking, of door handicap of een ziekte zoals Parkinson. Contactclown Nantje bezoekt mensen in verpleeghuizen en zorginstellingen, bij de dagopvang, woongroepen, en op verzoek ook thuis. Dankzij mijn opleiding tot miMakker bereik ik ook mensen die diep verzonken zijn in hun dementie of mensen met een ernstige meervoudige beperking. Nantje laat de mens achter de ziekte stralen.

Advies & training

Ben je mantelzorger of werk je in de zorg en merk je dat taal niet veel (meer) betekent voor iemand met dementie of een verstandelijke beperking? Wil jij je partner, ouder, kind of cliënt beter begrijpen? Wil je afstemmen op de behoeftes van bewoners, waardoor er minder onrust is? Vanuit mijn rol als miMakker Nantje onderzoek ik ‘onbegrepen gedrag’. Ik geef advies en training in hoe je beter kunt afstemmen op de behoefte van de ander. Individueel of in teamverband. Dit draagt bij aan de kwaliteit van leven en wonen.

Onderwijs & workshops

Wil jij leren contact maken met mensen met dementie of een verstandelijke beperking? Wil je aandacht voor belevingsgerichte zorg in het onderwijs? Werk je in het onderwijs of volg je een opleiding in de zorg of verpleging? Nodig mij dan uit voor een gastles of workshop. Ik kan je leren om de signalen van mensen met dementie of een verstandelijke beperking (eerder) op te pikken en te begrijpen. Ik kan je leren afstemmen en contact maken, zodat de omgang met dierbaren of cliënten makkelijker wordt. Daardoor nemen onrust en agressief gedrag af.

'Als ik je in mijn armen sluit, staan we toch maar mooi op vier benen'

miMakker Nantje

miMakker Nantje lacht, moppert, protesteert, danst of verstilt samen met mensen voor wie taal niet (meer) vanzelfsprekend is. Dat doet zij door groot en klein spel. Soms is het nodig om er alleen maar te zijn. De tijd te nemen om bij iemand te zitten, zonder dat er iets moet. In stilte. Soms is er behoefte aan een uitbundig lied, aan dynamiek. Dan pakt Nantje haar gitaar erbij. Nantje stemt altijd af op de behoefte en het niveau van de ander.

Belevingsgerichte zorg

miMakker Nantje zoekt contact, los van functionele aandacht die nodig is voor verzorging of verpleging. Vaak wordt iemand met een verstandelijke beperking of dementie geconfronteerd met wat hij niet (meer) kan. miMakker Nantje gaat uit van wat wél kan. Niemand faalt. Er hoeft niets en er mag veel. De beleving en het welzijn van de ander staan centraal. Een bezoek van miMakker Nantje past binnen belevingsgerichte zorg. miMakker Nantje rapporteert aan het zorgteam

Dementie en de miMakkusmethode

Zonder de rode neus ben ik Nanda Niemeijer. Behalve miMakker ben ik ook docent, cultureel antropoloog en dochter van een vader die leed aan vasculaire dementie. Ik heb gezien wat de invloed is van benaderingswijze op eenzaamheid en welzijn van mensen met dementie of een verstandelijke beperking. Daarom werk ik met de miMakkusmethode. Daarmee bereik ik ook mensen die diep verzonken zijn in hun dementie en mensen met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking.

miMakker Nantje aan het werk

miMakkusmethode in de praktijk

Lees verhalen